ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń komputerowych

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

realizujący projekt „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”, nr RPPM.05.05.00-22-0151/16,

zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń komputerowych
z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie A-C dla 12 grup (144 osób) osób
w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej, pracujących w sektorze mikro, małych/i średnich przedsiębiorstw,
pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, zamieszkującymi na terenie woj. pomorskiego

Dokumenty: