ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń komputerowych

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Pomorska akademia kompetencji kluczowych”, nr RPPM.05.05.00-22-0151/16,
zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem sal na potrzeby
przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń komputerowych
z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla 36 osób
będących osobami w wieku aktywności zawodowej i pracującymi w sektorze mikro, małych/ średnich/
i dużych przedsiębiorstw, pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych
oraz innych przedsiębiorstw lub jednostek sektora finansów publicznych
zamieszkującymi na terenie woj. pomorskiego.

Dokumenty: