ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 20 osób

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych” ,nr RPPM.05.05.00-22-0151/16

zaprasza do złożenia oferty na:
zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 20 osób, będących uczestnikami projektu „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”

 

Dokumenty: