ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A-C dla 2 grup (1 grupa – 12 osób) tj. 24 osób

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”, nr RPPM.05.05.00-22-0151/16,
zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sal na potrzeby
przeprowadzenia szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A-C dla 2 grup (1 grupa – 12 osób) tj. 24 osób w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej, pracujących w sektorze mikro, małych/i średnich przedsiębiorstw, pracowników podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz innych przedsiębiorstwach lub jednostkach sektora finansów publicznych, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego.