ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 12 osób

prowadzone w trybie rozeznania rynku
Podmiot: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt
„Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”
nr RPPM.05.05.00-22-0151/16
zaprasza do złożenia oferty

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 12 osób, będących uczestnikami projektu „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”

Dokumenty: