ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 108 osób

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt

„Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”

nr RPPM.05.05.00-22-0151/16

zaprasza do złożenia oferty

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 108 osób, będących uczestnikami projektu „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”

Dokumenty:

Zapytanie_ofertowe_podrecznik_j_angielski-108_osob

Formularz_zalaczniki_podreczniki_j_angielski-108_osob