ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników na potrzeby szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK) lub szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK) z dodatkowym modułem szkoleniowym dla 84 osób

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”, nr RPPM.05.05.00-22-0151/16,
zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup i dostawę podręczników na potrzeby szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK) lub szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK) z dodatkowym modułem szkoleniowym dla 84 osób