ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 12 osób

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt

„Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”

nr RPPM.05.05.00-22-0151/16

zaprasza do złożenia oferty:

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 12 osób, będących uczestnikami projektu „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”

Dokumenty: