ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego dla 120 osób

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt

Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych
nr RPPM.05.05.00-22-0151/16

zaprasza do złożenia oferty

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 120 osób, będących uczestnikami projektu „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”

Dokumenty: