ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa materiałów dydaktyczno-biurowych

w trybie rozeznania rynku

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt

„Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”, nr RPPM.05.05.00-22-0151/16,

Część I Zakup i dostawę materiałów dydaktyczno-biurowych- Pendrive w ilości 24 sztuk
Część II Zakup i dostawę materiałów dydaktyczno- biurowych – długopis w ilości 24 sztuk
Część III Zakup i dostawę materiałów dydaktyczno- biurowych –notes w ilości 24 sztuk
Część IV Zakup i dostawę materiałów dydaktyczno- biurowych –teczka w ilości 24 sztuk

W ramach projektu pn.:

„Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”, nr RPPM.05.05.00-22-0151/16