ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sal na potrzeby szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A-C dla 2 grup (1 grupa – 12 osób) tj. 24 osób

w trybie rozeznania rynku

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych”, nr RPPM.05.05.00-22-0151/16,

zaprasza do złożenia oferty na:

wynajem sal na potrzeby
szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A-C dla 2 grup (1 grupa – 12 osób) tj. 24 osób
w wieku aktywności zawodowej 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, pracownicy sektora MMSP/ dużych przedsiębiorstw/ samozatrudnieni, podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych lub jednostek sektora finansów publicznych, zamieszkujących na obszarze woj. pomorskiego